Prof. Dr Ina Isings Glasprijs
Call for Papers 2020

De stichting Het Historisch Gebruiksglas roept verzamelaars, antiquairs, medewerkers van musea, universiteiten, erfgoed diensten en anderen op artikelen in te zenden over historisch gebruiksglas. Tweejaarlijks kent de stichting de Ina Isings prijs van € 1000,- toe aan de schrijver van het beste artikel.

Prof. Dr. Ina Isings was in leven emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en oud-conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten & Wetenschappen en heeft haar naam aan deze prijs willen hechten.

Eerdere prijzen zijn bij onze jaarlijkse symposia in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden gegaan naar ‘Rariteit of Alledaags’ over glas in beerputten in de Jodenbreestraat in Amsterdam en naar ‘Das mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefäße der Renaissance in Europa.’

De inzendingstermijn voor de derde ronde loopt tot eind 2019. In het najaar van 2020 zal de derde Isingsprijs op het jaarlijkse symposium uitgereikt worden. De beoordeling is in handen van een jury van mensen die hun sporen op historisch glasgebied ruim verdiend hebben.

Het bestuur van de stichting en de jury van de Isingsprijs nodigen iedereen graag uit aan de prijs voor 2020 deel te nemen en zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet.

  • De in te zenden artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • De tekst is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven,
  • is voorzien van illustraties,
  • telt maximaal 3500 woorden,
  • en is nog niet eerder gepubliceerd,
  • en is zowel wetenschappelijk verantwoord als begrijpbaar voor de geïnteresseerde leek.
  • Teksten staan in een WORD document en de afbeeldingen in JPG.
  • Door inzending verklaart men zich accoord met de publicatie van haar/zijn artikel onder de verantwoordelijkheid van de Stichting het Historische Gebruiksglas.
  • Voor contact met de stichting: contact@hethistorischgebruiksglas.nl

Correspondentie over de prijs en inzendingen naar: glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl.
Postadres: Het Historisch Gebruiksglas, Rotterdamse Rijweg 190, 3042AV Rotterdam.

INA ISINGS PRIJS 2020

de inschrijving is open tot eind 2019.
Ja, ik wil meer weten over de prijs
jaarboek-2017
Bestel het Jaarboek