De Ina Isingsprijs voor glashistorische bijdragen

Vanaf 2016 reikt de Stichting Het Historisch Gebruiksglas tweejaarlijks de Ina Isingsprijs uit voor het beste artikel over historisch gebruiksglas. Deze uitreiking vindt plaats bij ons jaarlijkse symposium.
Het is één van de belangrijkste activiteiten van de stichting. Hiermee willen wij de kennis over historisch gebruiksglas en de verspreiding ervan vergroten. Verzamelaars, antiquairs, medewerkers van musea of universiteiten en andere deskundigen worden uitgenodigd hun kennis, vragen of meningen in artikelvorm in te zenden als deelname aan de Ina Isingsprijs.

Een jury beoordeelt de inzendingen en aan de schrijver van het beste artikel wordt een geldprijs van € 1.000,- toegekend.

De jury van de Ina Insingsprijs

De jury voor de Insingsprijs van 2016 bestond uit mensen die hun sporen op glasgebied verdiend hebben.

Uitreiking Ina Isingsprijs voor glashistorische bijdragen

De eerste Ina Isingsprijs is uitgereikt tijdens het jaarlijkse symposium Het Historisch Gebruiksglas op zaterdagmiddag 12 november 2016 in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.
Deze uitreiking was tevens het startsein voor de volgende ronde inzendingen voor de prijs van 2018, die in het najaar van dat jaar wordt uitgereikt.

Voorwaarden voor inzending

De in te zenden artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De tekst is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven,
  • is voorzien van illustraties,
  • telt maximaal 3000 woorden,
  • is nog niet eerder gepubliceerd,
  • en is wetenschappelijk verantwoord maar begrijpbaar voor de geïnteresseerde leek.
  • Teksten dienen aangeleverd te worden als WORD-document en de afbeeldingen in JPG.
  • Door inzending verklaart men zich akkoord met de publicatie van haar/zijn artikel onder de verantwoordelijkheid van de stichting.

De inzending voor de prijs van 2016 sluit is gesloten op 1 januari 2016.
De inzendingstermijn voor de prijs van 2018 start op 12 november 2016 en sluit op 1 januari 2018.

Correspondentie en inlichtingen naar glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

INA ISINGS PRIJS 2020

de inschrijving is open tot eind 2019.
Ja, ik wil meer weten over de prijs
jaarboek-2017
Bestel het Jaarboek

Over Prof. Dr. Ina Isings

Prof Dr. Ina Isings, emeritis-hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en oud-conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts genootschap van Kunsten en Wetenschappen, is zo vriendelijk geweest haar naam aan deze prijs te hechten op verzoek van onze stichting. Jarenlang heeft zij op vele terreinen van de wereld van het oude en antieke glas baanbrekend werk verricht. Met deze prijs willen wij haar werk een blijvende plaats geven.