Symposium 2016 2017-05-23T08:52:02+00:00

Symposium 2016 Het Historisch Gebruiksglas

Op zaterdag 12 november vond het eerste symposium van Het Historisch Gebruiksglas plaats in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden.

Tijdens dit symposium is de eerste Ina Isingsprijs feestelijk uitgereikt.

Programma

13.30 – 14.00 uur inloop met koffie
14.00 – 16.30 uur symposium met vier korte lezingen en prijsuitreiking

Lezing: Door het venster van Ina Isings: Vroegmiddeleeuws glas in Nederland.
Dr Annemarieke Willemsen, conservator Middeleeuwen, RMO.
Het RMO bezit de grootste collectie vroegmiddeleeuws glas van Nederland, zowel bekers en ander vaatwerk als kralen. Het grootste deel is afkomstig van opgravingen in Rhenen en Dorestad, waar Ina Isings het bestudeerde. Tot ongeveer 700 na Chr. werden glazen bekers, schaaltjes en kralensnoeren meegegeven in graven; deze objecten zijn vaak prachtig heel gebleven. Van ca. 700 tot 900 werd luxueus glaswerk, kleurrijk en soms met goudblad versierd, via de handelsstad Dorestad door heel Europa verspreid.

Lezing: Een Roemer moet groen zijn.
Peter Korf de Gidts, antiquair glasspecialist.
Een lezing over de handel in gebruiksglas in de 17e eeuw.

Lezing: Classificatieproblemen met wijnflessen
Dr Hemmy Clevis, gemeentelijk archeoloog Zwolle.
De meeste data op het gebied van flessen en dateringen daarvan komen van verzamelaars. Het wordt echter moeilijk als je één en ander wilt classificeren en naar de opeenvolging van de successievelijke modellen wilt kijken.

Pauze

Prijsuitreiking: Na een korte pauze vindt de uitreiking van de eerste Isingsprijs plaats.
De winnaar houdt vervolgens een voordracht over zijn prijswinnende artikel.

Lezing: Loodglas in de achttiende eeuw. Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
Drs Anna Laméris
Een lezing van drs Anna Laméris die met haar broer en zus eigenaar is van het familiebedrijf Frides Laméris Kunst en Antiek. Ze studeerde kunstgeschiedenis en publiceert regelmatig over glas.

16.30 – 17.30 uur borrel

Voorafgaand heeft iedereen de gelegenheid het museum te bezoeken.

Deelname

De deelname aan het symposium is gratis. Wel vraagt het museum een museumjaarkaart mee te nemen of een kaartje te kopen. De stichting stelt een bijdrage in de kosten zeer op prijs. Wij komen voort uit particulier initiatief, ontvangen geen subsidie en zijn voor ons werk afhankelijk van bijdragen.

Aanmelden

Wilt u zo vriendelijk zijn u vooraf aan te melden, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal aanwezigen i.v.m. koffie & thee en de borrel, glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

Inschrijving is open!

Tot 1 januari 2018 kunt u uw artikel inzenden om mee te dingen naar de INA ISINGS PRIJS
Ja, ik wil meer weten over de prijs