Prof. Dr Ina Isings Glasprijs

De stichting Het Historisch Gebruiksglas richt zich op onderzoek naar historisch gebruiksglas. Daaronder verstaan wij glas dat een functie heeft gehad in het dagelijks leven of gebruikt is bij bijzondere of feestelijke gelegenheden en niet als uiting van kunstzinnigheid is bedoeld.

Om de kennis over historisch gebruiksglas breed toegankelijk te maken en/of onderzoek te stimuleren reikt de stichting vanaf 2016 iedere twee jaar de Prof. Dr Ina Isingsprijs uit voor het beste artikel over historisch gebruiksglas. De winnaar ontvangt een geldprijs van € 1.000,- en haar of zijn artikel wordt in het Jaarboek van de stichting gepubliceerd. Wij hopen een stroom van artikelen op gang te brengen door verzamelaars, antiquairs, medewerkers van musea, universiteiten, erfgoed diensten en anderen te vragen hun kennis, onderzoeksresultaten of vragen op schrift te zetten. Om een breed publiek te bereiken dienen de artikelen zowel wetenschappelijk verantwoord te zijn als begrijpbaar voor de geïnteresseerde leek.

Prof. Dr. Ina Isings was in leven emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en oud-conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten & Wetenschappen en heeft haar naam aan deze prijs willen hechten. Wij zullen mevrouw Isings’ baanbrekende werk en haar vele publicaties met eerbied blijven herinneren en met trots dat haar naam verbinden aan onze tweejaarlijkse prijs als eerbetoon aan een bijzondere vrouw.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury van mensen die hun sporen op historisch glasgebied ruim verdiend hebben. Eerdere prijzen zijn gegaan naar ‘Rariteit of Alledaags’ over glas in beerputten in de Jodenbreestraat in Amsterdam en naar ‘Das mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefäße der Renaissance in Europa.

Correspondentie over de prijs en inzendingen naar: glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl.
Postadres: Het Historisch Gebruiksglas, Rotterdamse Rijweg 190, 3042AV Rotterdam.

Ars longa vita brevis, in memoriam Ina Isings

Op 03 september 2018 is Prof. Dr Ina Isings overleden, in de leeftijd van 99 jaar. Bij haar studie in Utrecht had zij, naar eigen zeggen, het geluk om een opgraving te mogen begeleiden. Eigenlijk werden toen vrouwen voor dat werk niet geschikt geacht, maar “er was geen man beschikbaar”. Dus werd zij letterlijk het veld ingestuurd. Zij promoveerde in 1957 op de resultaten daarvan met een proefschrift over Romeins glas ‘Roman glass from dated finds’. De door haar bedachte typologie van 134 verschillende glasvormen wordt nog steeds gehanteerd. Later werd mevrouw Isings hoogleraar Klassieke Archeologie in Utrecht. Daarbij was zij van 1961 tot 1995 curator van de collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, nu in het Centraal Museum. Na haar emeritaat kwam zij nog lang enige dagen per week naar haar werk, want “er is nog zoveel te doen”.

Een paar jaar geleden vroegen wij of zij haar naam aan onze prijs wilde verbinden, omdat zij zo’n aansprekend voorbeeld was. Wij zullen mevrouw Isings’ baanbrekende werk en haar vele publicaties met eerbied blijven herinneren en met trots dat haar naam verbinden aan onze tweejaarlijkse prijs als eerbetoon aan een bijzondere vrouw.