Symposium Historisch Gebruiksglas 2022

Voor het komende symposium hebben wij bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de Leemanszaal en de online faciliteiten gereserveerd voor zaterdag 05 november 2022. We werken aan een goed programma in de zaal en online voor een grote groep glasliefhebbers. Dat is nog niet helemaal rond, maar belooft interessant te worden met bijdragen uit binnen- en buitenland. Voorlopig vragen wij u deze datum alvast vast te leggen.

Wij zijn verheugd dat een groot aantal van u ons nieuwe Jaarboek 2020 heeft besteld en heeft ontvangen. In voorgaande jaren verkochten wij dat ook in museumwinkels, op beurzen of andere bijeenkomsten. Dat is door de Lockdowns nauwelijks mogelijk geweest. Daarom vragen wij degenen die dit mooie Jaarboek nog niet hebben, dit alsnog bij ons te bestellen. Voor de prijs hoeft niemand het te laten, voor € 17,50 (inclusief verzendkosten) komen er ruim 70 pagina’s glasartikelen uw kant op. Er zijn nog een beperkt aantal van de voorgaande jaren in voorraad.  Wij bieden de liefhebbers alle vijf Jaarboeken aan voor € 70, weer inclusief verzendkosten. Een mail aan contact@hethistorischgebruiksglas.nl is voldoende. Ons rekeningnummer is: NL61 RABO 0305 0005 19 tnv.  Het Historisch Gebruiksglas.

Wij wensen iedereen een voorspoedig en vooral gezond nieuwe jaar toe en hopen dat wij met een goed glasjaar tegemoet kunnen zien en elkaar kunnen begroeten in Leiden.