Stichting Het Historisch Gebruiksglas

Het doel van de Stichting Het Historisch Gebruiksglas is de kennis over historisch gebruiksglas te ontsluiten, te bewaren en voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken.
Dit doen wij o.a. door de uitreiking van de tweejaarlijkse Ina Isingsprijs voor glashistorische bijdragen middels artikelen en door een jaarlijks symposium over historisch gebruiksglas. Verder organiseren wij kleinschalige activiteiten en publiceren wij artikelen op deze website.

      Glaspublicaties

Historisch gebruiksglas

Historisch gebruiksglas kent vele vormen, van eenvoudig tot ingewikkeld, gegraveerd of beschilderd met emaille-verf. In de serie artikelen over gebruiksglas wordt telkens een nieuw voorwerp belicht.

      Ina Isingsprijs

Vanaf 2016 reikt de Stichting Het Historisch Gebruiksglas tweejaarlijks de Ina Isingsprijs uit voor het beste artikel over historisch gebruiksglas.

   Verslag symposium 2023