Symposium Historisch Gebruiksglas 2016

De belangstelling op 12 november in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO)  in Leiden was groot. Er moesten extra stoelen worden bijgezet in de volledig bezette Leemanszaal. Het programma bood een breed overzicht van wat onder historisch gebruiksglas kan worden verstaan.

Annemarieke Willemsen, conservator Middeleeuwen van het RMO trapte af met ‘Vroegmiddeleeuws glas in Nederland’. Daarvan heeft het RMO de grootste collectie van ons land, zowel bekers en ander vaatwerk als kralen, voor het grootste deel afkomstig van opgravingen in Rhenen en Dorestad. De Amsterdamse antiquair en glasspecialist Peter Korf de Gidts, zou de tweede spreker zijn, maar was helaas door ziekte verhinderd. Hij werd meer dan vervangen door Piet Kleij, gemeentearcheoloog van Zaanstad met een overzicht van wat op twee uiteenlopende plaatsen in Zaandam aan glas uit de bodem was gehaald. Hemmy Clevis, gemeentearcheoloog van Zwolle, beschreef de problemen bij het opzetten van een systeem van classificatie voor wijnflessen. Eenmaal voltooid zou voortaan iedereen eenduidig alle typen wijnflessen kunnen benoemen, zonder overigens huidige benamingen als Kattekop, Paardehoef, Dutch Onion of Ladiesleg over boord te hoeven zetten.

Na de pauze deed Anna Laméris van de gelijknamige Amsterdamse glasantiquair verslag van haar onderzoek naar de herkomst van een aantal 18e eeuwse type glazen. Zij gaf argumenten om de nu nog geaccepteerde herkomst als ‘light baluster glass’ uit Newcastle, England te verruilen voor een vervaardiging in of nabij steden als Amsterdam, Utrecht of Rotterdam. Haar onderzoek is nog niet afgesloten maar kan een ‘revolutie’ te weeg brengen onder de betrokken glasliefhebbers, professionals of verzamelaars.

Juryvoorzitter Nora Schadee las het juryrapport voor en maakte Michel Hulst als schrijver van het prijswinnende artikel bekend: ‘Alledaags of Rariteit. Een bijzondere archeologische glasvondst uit twee Amsterdamse beerputten’. Uit handen van de voorzitter van de stichting, Willem van Traa, ontving hij de oorkonde behorende bij de prijs. Als laatste besprak Michel wat er aan glazen voorwerpen in de beerputten in de Jodenbreestraat was gevonden.

Jaarboek-2016

Bestel het Jaarboek
Wilt u ook de boeiende artikelen lezen in de Jaarboeken Het Historisch Gebruiksglas vanaf 2016 tot en met 2022? U kunt ze voor € 20,- per stuk bestellen via contact@hethistorischgebruiksglas.nl

Van alle jaargangen 2016 – 2022 zijn nog exemplaren verkrijgbaar.