Symposium Historisch Gebruiksglas 2019

Vorig jaar sloten wij af met een succesvol symposium, de uitreiking van de Isingsprijs 2018 en de presentatie van ons Jaarboek 2017 in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Wij werken nu aan de voorbereiding van ons symposium 2019, dat op zaterdagmiddag  02 november as. weer in Leiden zal plaatsvinden. Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten. Later in het jaar sturen wij u het programma voor die dag.

Wij hebben dit jaar de opzet van ons symposium wat veranderd. De voordrachten met ruimte voor vragen en discussie blijven natuurlijk, evenals de gratis toegang. Maar wij hebben besloten ons Jaarboek 2018 niet meer zo maar aan iedereen uit te reiken, maar er een bijdrage van € 10 voor te vragen. Daarnaast zal het Jaarboek in een aantal museumwinkels te koop zijn. De eerste jaren hebben wij bewust alle kosten uit onze eigen middelen betaald voor een goede start van onze activiteiten. Wij denken daarin geslaagd te zijn en kunnen met uw bijdragen onze middelen straks ook voor andere activiteiten inzetten.

Daarnaast kunt u ons als donateur voor € 50 per jaar steunen. Donateurs blijven het Jaarboek gratis ontvangen en worden voor een bijeenkomst met de sprekers van het symposium uitgenodigd. Voor vragen zijn wij op het bovenvermelde e-mailadres bereikbaar.

INA ISINGS PRIJS 2020

de inschrijving is open tot eind 2019.
Ja, ik wil meer weten over de prijs
jaarboek-2017
Bestel het Jaarboek