Symposium Historisch Gebruiksglas 2020

Het jaar 2020 moest een bijzonder jaar voor de stichting worden, omdat we ons eerste lustrum zouden vieren. Het vijfde symposium zou al in de ochtend beginnen om meer sprekers langer de ruimte te geven. Bij de voorbereiding leek het er nog op dat we eind october in het RMO bijeen konden komen. Al snel werd duidelijk dat er van de leuke plannen weinig terecht zou komen: het museum was dicht en Johan Veeckman uit Antwerpen mocht de grens niet meer over. Met hem spraken we af zijn voordracht een jaar te verzetten.

Gelukkig konden we, met de technische hulp van het RMO het symposium virtueel aan te bieden. Op onze uitnodiging hebben ruim 90 glasenthousiasten gereageerd, zodat we per saldo een groter bereik hadden dan in de Leemanszaal.

De resterende drie sprekers hebben hun voordrachten deels direct vanuit het museum, deels vooraf opgenomen kunnen presenteren.

RMO-conservator Jill van der Sterren gaf ons direct online een rondleiding langs de ‘Hoogtepunten van de tenstoonstelling Glas in het RMO’. Vorig jaar had deze tentoonstelling al een tijd gestaan. Nu stonden er de eigen collectie van het museum, aangevuld met prachtige glazen daterend uit de oudheid uit  een belangrijke particuliere verzameling.  Daarbij gaf zij aan hoe die gemaakt waren, waarvoor en door wie ze gebruikt werden en wat ze nu zo bijzonder maakt.

Senior-archeoloog Christiaan Schrickx van Archeologie West Friesland ging naar Hoorn voor ‘Venetiaanse glasschijven in Hoorn’. Hij vertelde over een grote opgraving in de Hoornse binnenstad in 2019, waar in de 16e eeuw werkplaatsen en later huizen stonden. Een deel van het terrein behoorde tot het gebied van de lakenhandel. In de 17e eeuw woonden er de rijkste families van de stad. De vondsten uit de afvalkuil achter het duurste en grootste pand rekent hij tot de merkwaardigste van Hoorn. Uit de kuil kwam een serie glazen schijven in verschillende soorten glas, voor een deel voorzien van de stempels van een glasfabricant uit Murano, Venetië.

Tenslotte zagen we de Engelstalige voordracht van Jerzy. J. Kunicki-Goldfinger uit Warschau, aan wie de Prof. Dr Ina Isingsprijs 2020 was toegekend voor zijn artikel : ‘In search of quality, Facon de Venise vessels made of K-rich glass, excavated in Elblag (Elbing), Poland’.

Dit artikel beschrijft het onderzoek naar de mogelijke herkomst van een aantal in de Poolse havenstad Elblag gevonden glasfragmenten. Naast de kunsthistorische en vaktechnische interpretatie maakt hij vooral gebruik van de chemische analyse van de fragmenten, hun typerende samenstelling en combinaties van gebruikte grondstoffen. Dit is een krachtig instrument om te weten hoe, waar en wanneer een glazen voorwerp kan zijn vervaardigd.

De formele uitreiking van deze prijs zal plaatsvinden bij ons symposium van 30 oktober 2021 in Leiden.

Alle voordrachten en het prijswinnende artikel zijn gepubliceerd in ons Jaarboek 2020.

Bestel het Jaarboek
Wilt u ook de boeiende artikelen lezen in de Jaarboeken Het Historisch Gebruiksglas vanaf 2016 tot en met 2022? U kunt ze voor € 20,- per stuk bestellen via contact@hethistorischgebruiksglas.nl

Van alle jaargangen 2016 – 2022 zijn nog exemplaren verkrijgbaar.