De Prof. Dr Ina Isingsprijs 2024

Vanaf 2016 reiken wij tweejaarlijks deze prijs uit voor het beste artikel over historisch gebruiksglas. Deze uitreiking vindt plaats bij ons jaarlijkse symposium in Leiden. Een jury kiest het beste artikel uit, dat wordt beloond met een geldprijs  van € 1.000,-, een publicatie in het Jaarboek Historisch Gebruiksglas en opname op onze website.
In 2016 ging de prijs naar Michel Hulst voor ‘Rariteit of Alledaags’, glas in beerputten in de Amsterdamse Jodenbreestraat, in 2018 naar Hans-Georg Stephan voor ‘Das mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefäße der Renaissance in Europa’ en in 2020 naar Jerzy Kunicki-Goldfinger voor ‘In search of quality; Façon de Venise vessels made of K-rich glass excavated in Elbląg (Elbing), Poland’. De winnaar van de Isingsprijs 2022 wordt eind 2022 bekend gemaakt.

Voorwaarden voor inzending

De in te zenden artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De tekst is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven,
  • is voorzien van illustraties,
  • telt maximaal 3500 woorden,
  • is nog niet eerder gepubliceerd,
  • en is wetenschappelijk verantwoord maar begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek.
  • Teksten dienen aangeleverd te worden als WORD-document en de afbeeldingen in JPG.
  • Door inzending verklaart men zich akkoord met de publicatie van haar/zijn artikel onder de verantwoordelijkheid van de stichting.

Correspondentie en inlichtingen naar glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl. Postadres: Het Historisch Gebruiksglas, Rotterdamse Rijweg 190, 3042AV Rotterdam.

De jury

De jury voor de Insingsprijs van 2024 zal bestaan uit René van Beek, Michel Hulst, Kitty Laméris, Marianne Stern en Willem van Traa als niet-stemgerechtigd secretaris.

De winnaar

De winnaar wordt bekend gemaakt op ons jaarlijkse symposium van 2024 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Het artikel wordt opgenomen in ons Jaarboek Historisch Gebruiksglas 2020. Daarnaast kan het hier worden ingezien bij: Glaspublicaties