Symposium van 02 november 2019

Ook in Deventer werd gegraven en de restanten van een bierbrouwerij ontdekt. Aan de hand van de vele glasfragmenten en tabakspijpen onderzocht Marijke Nieuwenhuis of zich daarbij ook drinkgelegenheid had bevonden. Tenslotte gaf Ton Lupak een kijkje achter de schermen bij Restaura waar onder meer glazen voorwerpen uit verschillende perioden gerestaureerd of geconserveerd worden.

Het vierde symposium van 02 november 2019 was weer in Leiden. In september mailden we het programma en de uitnodiging. In korte tijd was de maximale capaciteit van de zaal in het RMO. bereikt, zodat we een aantal mensen moesten teleurstellen.

Het programma omvatte onderwerpen uit de glasgeschiedenis van de eerste eeuw BC. tot aan de huidige restauratiepraktijk van oud en antiek glas.

Als eerste vroeg Marianne Stern, lid van de jury van de Ina Isingsprijs, zich af waarom het vanaf zo’n 3000 jaar BC zovele eeuwen heeft geduurd voordat men in de eeuw BC. eindelijk in het Oostelijke Middellandse Zee gebied had ontdekt dat glas opgeblazen kon worden.

Daarna ontrafelde Hans van Rossum de herkomst en de opeenvolgende bezitters van een negentienhinder jaar oude Romeinse glazen schaal uit zijn eigen collectie. Het spoor liep van het Romeinse rijk via het Metropolitan Museum of Art in New York en een veiling in de verenigde Staten tot zijn huis in Dordrecht.

Bij opgravingen in Oldenzaal is een grote hoeveelheid glazeniersafval uit de 15e-17e eeuw gevonden, die Jacobine Melis heeft onderzocht. Vlakglas was in onze symposia nog niet aan bod gekomen. Daarom liep ze eerst de verschillende stadia van het maakproces langs. Uit die puzzel van de ‘emmers vol’ scherven toonde zij een aantal bijzondere en mooie combinaties. Helaas vroeg de vermoedelijke maker nog nader onderzoek.

Ook in Deventer werd gegraven en de restanten van een bierbrouwerij ontdekt. Aan de hand van de vele glasfragmenten en tabakspijpen onderzocht Marijke Nieuwenhuis of zich bij deze brouwerij ook een drankgelegenheid zou hebben bevonden. De vele gevonden fragmenten van bierbekers zijn daar wel een aanwijzing voor, maar met zekerheid kon die vraag niet beantwoord worden.

Als laatste gaf Ton Lupak van het restauratiebedrijf Restaura in Heerlen een overzicht wat er bij het restaureren van glas zoal komt te kijken. Aan de hand van de uiteindelijke resultaten toonde hij aan dat de ‘algemene opvatting’ dat eenmaal beschadigd glas nooit meer te herstellen zou zijn, door de praktijk onderuit gehaald werd. Het is vaak moeizaam en arbeidsintensief werk, maar het loont het te laten uitvoeren.

Alle voordrachten zijn gepubliceerd in ons Jaarboek 2019.

jaarboek-2019

Bestel het Jaarboek
Wilt u ook de boeiende artikelen lezen in de Jaarboeken Het Historisch Gebruiksglas vanaf 2016 tot en met 2022? U kunt ze voor € 20,- per stuk bestellen via contact@hethistorischgebruiksglas.nl

Van alle jaargangen 2016 – 2022 zijn nog exemplaren verkrijgbaar.