Glaspublicaties

Historisch gebruiksglas is een containerbegrip. Het omvat een groot aantal typen en soorten voorwerpen, die gemeenschappelijk hebben dat ze van glas zijn en vroeger in het dagelijks leven en/of bij bijzondere gebeurtenissen gebruikt zijn. Hier vallen alleen glazen voorwerpen er buiten, die expliciet als kunst zijn gemaakt. Meestal betreft dat de moderne glaskunst. Het meeste glas van vroeger eeuwen had een gebruiksfunctie, hoe mooi ook gemaakt of versierd. Sommige typen zijn nog steeds in gebruik, soms in hun traditionele vorm, maar tegenwoordig vaak in kunststof uitgevoerd. Het gebruik van andere voorwerpen is in de loop van de tijd verdwenen. Het feitelijke gebruik of een exacte datering is daarom moeilijk te kennen. Dat is zeker het geval als ze in grotere aantallen zijn gemaakt en zelden van een (makers)merk zijn voorzien of ergens beschreven zijn. Soms kan het gebruik met behulp van afbeeldingen op schilderijen of prenten nog wel afgeleid worden.

Prijswinnaars Ina Isingsprijs:

2016: Michel Hulst: ‘Alledaags of Rariteit, een bijzondere glasvondst uit twee Amsterdamse beerputten’.
2018: Prof. Dr Hans-Georg Stephan: ‘Das Mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefässe der Renaissance in Europa’.
2020: Jerzy J. Kunicki-Goldfinger: ‘In search of quality, Facon de Venise vessels made of K-rich glass excavated in Elblag (Elbing), Poland’.

Daarnaast plaatsen we om een goed beeld te krijgen van de verscheidenheid van historisch gebruiksglas regelmatig een voorwerp tonen met een korte beschrijving, een nadere toelichting op de herkomst, datering en het gebruik. En waar mogelijk een verwijzing naar relevante literatuur. Zo bouwen we geleidelijk aan een bibliotheek op, als naslagwerk voor geïnteresseerde glasliefhebbers. Voor meer informatie: contact@hethistorischgebruiksglas.nl

Anna van Hannover in Culemborg 1758

Bij een veiling in Amsterdam werd een gegraveerd en gedateerd glas aangeboden, dat ik betrekkelijk goedkoop kon verwerven. Om meerdere redenen had het mijn belangstelling gewekt. Naast de meer voorkomende radgegraveerde vruchtboom en de … lees meer

Goldrubinglas / Ruby Glass

Al duizenden jaren weten glasmakers hoe zij hun glas konden ontkleuren of kleuren door metalen aan het gemeng toe te voegen. Mangaanoxide of Bruinsteen neutraliseerde het groenkleurend ijzer maar teveel mangaan geeft het glas een … lees meer

Een gezegelde fles met wijn uit Cyprus

Deze Kattekop is vermoedelijk vroeg in de 18e eeuw in Noord-Duitsland vervaardigd en is gevonden in Suriname. Hij draagt een glaszegel met ‘CYPRUS’, is 19 cm hoog en heeft een inhoud van 0,72 l. De … lees meer

Target balls

Volgens de Amerikaanse glaskenner, verzamelaar en auteur Ralph Finch was 11 mei 1867 voor het eerst sprake van het schieten op glazen ballen op de Lee Brook Shooting Grounds, zoals vermeld in een uitgave … lees meer

Boot Glass

King George III ‘Death and taxes are forever’ luidt een Engels gezegde. Verder kan maar weinig aanspraak maken op eeuwigheid. Ook het verzet tegen als onrechtvaardig ervaren belastingen is van alle tijden. Soms … lees meer

Eerste Symposium Historisch Gebruiksglas

De belangstelling op 12 november in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO)  in Leiden was groot. Er moesten extra stoelen worden bijgezet in de volledig bezette Leemanszaal. Het programma bood een breed overzicht van wat onder … lees meer

Strijkglas of strijksteen

Een Strijkglas of strijksteen (Duits: Gnidelstein, Plättstein of Glattstein; Engels: Slickstone) is een massief schijfvormig brok glas met een afgeplatte onderzijde en een bolle bovenzijde. Voor zover na te gaan, zijn ze in de 17e-19e … lees meer

Speciale dag “Kijk! Glas”

Op zondag 16 oktober is er een speciale dag in het Gemeentemuseum Den Haag. Ter ere van de tentoonstelling Kijk! Glas worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het programma is (onder voorbehoud): Lezingen in de aula: … lees meer

Een bijzondere wandelstok

Mijn grootvader van moederszijde was een verwoed verzamelaar. Hij hield graag bij wat hij kocht, waar en voor hoeveel geld. Daarom weet ik dat hij deze wandelstok op 20 november 1937 bij antiquair Bal in … lees meer