De Prof. Dr Ina Isingsprijs 2016

Vanaf 2016 reiken wij tweejaarlijks deze prijs uit voor het beste artikel over historisch gebruiksglas. Deze uitreiking vindt plaats bij ons jaarlijkse symposium. Een jury kiest het beste artikel uit, dat wordt beloond met een geldprijs  van € 1.000,-, plus een publicatie in het Jaarboek Historisch Gebruiksglas.

Voorwaarden voor inzending

De in te zenden artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De tekst is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven,
  • is voorzien van illustraties,
  • telt maximaal 3500 woorden,
  • is nog niet eerder gepubliceerd,
  • en is wetenschappelijk verantwoord maar begrijpbaar voor de geïnteresseerde leek.
  • Teksten dienen aangeleverd te worden als WORD-document en de afbeeldingen in JPG.
  • Door inzending verklaart men zich akkoord met de publicatie van haar/zijn artikel onder de verantwoordelijkheid van de stichting.

Correspondentie en inlichtingen naar glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

De jury

De jury voor de Insingsprijs van 2016 bestond Anna Laméris, Nora Schadee, Marianne Stern en Johan Soetens. Willem van Traa was niet-stemgerechtigd secretaris.

De winnaar

De jury koos Michel Hulst uit voor zijn artikel:
‘Alledaags of Rariteit, een bijzondere glasvondst uit twee Amsterdamse beerputten’.

Het artikel is opgenomen in ons Jaarboek Historisch Gebruiksglas 2016. Daarnaast kan het hieronder worden ingezien.