De Prof. Dr Ina Isingsprijs 2018

Vanaf 2016 reiken wij tweejaarlijks deze prijs uit voor het beste artikel over historisch gebruiksglas. Deze uitreiking vindt plaats bij ons jaarlijkse symposium. Een jury kiest het beste artikel uit, dat wordt beloond met een geldprijs  van € 1.000,-, plus een publicatie in het Jaarboek Historisch Gebruiksglas.

Voorwaarden voor inzending

De in te zenden artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De tekst is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven,
  • is voorzien van illustraties,
  • telt maximaal 3500 woorden,
  • is nog niet eerder gepubliceerd,
  • en is wetenschappelijk verantwoord maar begrijpbaar voor de geïnteresseerde leek.
  • Teksten dienen aangeleverd te worden als WORD-document en de afbeeldingen in JPG.
  • Door inzending verklaart men zich akkoord met de publicatie van haar/zijn artikel onder de verantwoordelijkheid van de stichting.

Correspondentie en inlichtingen naar glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

De jury

De jury voor de Insingsprijs van 2018 bestond Anna Laméris, Nora Schadee, Marianne Stern en Willem van Traa als niet-stemgerechtigd secretaris.

De winnaar

De jury koos Prof. Dr Hans-Georg Stephan uit Duitsland voor zijn artikel:
‘Das Mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefässe der Renaissance in Europa’.

Het artikel is opgenomen in ons Jaarboek Historisch Gebruiksglas 2018. Daarnaast kan het binnenkort hieronder worden ingezien.

Over Prof. Dr. Ina Isings

Prof Dr. Ina Isings, emeritis-hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en oud-conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts genootschap van Kunsten en Wetenschappen, is zo vriendelijk geweest haar naam aan deze prijs te hechten op verzoek van onze stichting. Jarenlang heeft zij op vele terreinen van de wereld van het oude en antieke glas baanbrekend werk verricht. Met deze prijs willen wij haar werk een blijvende plaats geven.