De belangstelling op 12 november in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO)  in Leiden was groot. Er moesten extra stoelen worden bijgezet in de volledig bezette Leemanszaal.

Het programma bood een breed overzicht van wat onder historisch gebruiksglas kan worden verstaan. Annemarieke Willemsen, conservator Middeleeuwen van het RMO trapte af met

‘Vroegmiddeleeuws glas in Nederland’. Daarvan heeft het RMO de grootste collectie van ons land, zowel bekers en ander vaatwerk als kralen, voor het grootste deel afkomstig van opgravingen in Rhenen en Dorestad. De Amsterdamse antiquair/glasspecialist Peter Korf de Gidts, zou de tweede spreker zijn, maar was helaas door ziekte verhinderd. Hij werd meer dan vervangen door Piet Kleij, gemeentearcheoloog van Zaanstad met een overzicht van wat op twee uiteenlopende plaatsen in Zaandam aan glas uit de bodem was gehaald. Hemmy Clevis, gemeentearcheoloog van Zwolle, beschreef de problemen bij het opzetten van een systeem van classificatie voor wijnflessen. Eenmaal voltooid zou voortaan iedereen éénduidig alle typen wijnflessen kunnen benoemen, zonder overigens huidige benamingen als Kattekop, Paardehoef, Dutch Onion of Ladiesleg over boord te hoeven zetten.

Na de pauze deed Anna Laméris van de gelijknamige Amsterdamse glasantiquair verslag van haar onderzoek naar de herkomst van een aantal 18e eeuwse type glazen. Zij gaf argumenten om de nu nog geaccepteerde herkomst als ‘light baluster glass’ uit Newcastle, England te verruilen voor een vervaardiging in of nabij steden als Amsterdam, Utrecht of Rotterdam. Haar onderzoek is nog niet afgesloten maar kan een ‘revolutie’ te weeg brengen onder de betrokken glasliefhebbers, professionals of verzamelaars.

symposium-2016Juryvoorzitter Nora Schadee las het juryrapport voor en maakte Michel Hulst als schrijver van het prijswinnende artikel bekend: ‘Alledaags of Rariteit. Een bijzondere archeologische glasvondst uit twee Amsterdamse beerputten’. Uit handen van de voorzitter van de stichting, Willem van Traa, ontving hij de oorkonde behorende bij de prijs. Als laatste besprak Michel wat er aan glazen voorwerpen in de beerputten in de Jodenbreestraat was gevonden.

Begin 2017 zal het prijswinnende artikel, met het juryrapport en alle voordrachten in een afzonderlijke publicatie verschijnen.